Privacyverklaring

 1. Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verwerken als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of met je hebben gehad. Ook vertellen we je waarom en hoe lang we je gegevens verwerken en wat je rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken we onder meer informatie over de partijen waarmee we samenwerken en over ons beveiligingsbeleid.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met je persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking

Stratego Branding v.o.f.
Jules Verneweg 26A
5015 BM Tilburg
agency@strategobranding.nl
+31 85 1300523
KvK: 69968152

 1. Privacy Manager

Steven van den Elzen is aangesteld als Privacy Manager en is hierbij geen “Functionaris Gegevensbescherming” zoals bedoeld in artikel 37 van de AVG. De privacy manager ziet erop toe dat je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. De werkzaamheden bestaan onder meer uit toezicht houden en vragen en klachten afhandelen. De Privacy manager is te bereiken via privacy@strategobranding.nl en +31 85 1300523.

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Afhankelijk van jouw relatie met onze organisatie en het doel waarvoor we gegevens verwerken, noteren wij (steeds sommige van) de volgende gegevens:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. Geboorteplaats
 5. Adresgegevens
 6. Telefoonnummer
 7. E-mailadres
 8. IP-adres
 9. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 10. Locatiegegevens
 11. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 12. Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 13. Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 14. Internetbrowser en apparaat type
 15. Bankrekeningnummer
 1. Doel en grondslag

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. het voeren van een financiële administratie
 2. het verwerken en uitvoeren van opdrachten
 3. het organiseren van (klant)evenementen
 4. het verzenden van nieuwsbrieven of mailings
 5. het voeren van salarisadministratie
 6. het voeren van pensioenadministratie
 7. het voeren van personeelsadministratie
 8. het berekenen van een uitkering bij ontslag
 9. het voeren van een sollicitanten (vacatures- kandidaten) administratie
 10. de monitoring van websitebezoek

De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (toestemming, overeenkomst of gerechtvaardigd belang).

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we je gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Een voorbeeld is dat wij een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor belasting of administratie doeleinden. We bewaren in die gevallen alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. na de wettelijke betaaltermijnen verwijderen of anonimiseren wij die gegevens.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

We delen je persoonsgegevens niet met derden tenzij dit geschiedt in kader van het uitvoeren van een overeenkomst met jou om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover deze derden hebben te gelden als verwerker hebben wij met deze derden een verwerkersovereeenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en je rechten worden geregeld. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het op bovenstaande wijze en gronden inschakelen van derden doen wij bij de volgende categorieën van verwerkingen:

 1. het verwerken en uitvoeren van opdrachten
 2. het organiseren van (klant)evenementen
 3. het verzenden van nieuwsbrieven of mailings
 4. het voeren van salarisadministratie
 5. het voeren van pensioenadministratie
 6. het voeren van personeelsadministratie
 7. het berekenen van een uitkering bij ontslag
 8. het voeren van een sollicitanten (vacatures- kandidaten) administratie
 9. de monitoring van websitebezoek
 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op onze website cookies. dat is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Hierna wordt uitgelegd wat je rechten zijn met betrekking tot de verwerking van je gegevens.

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht op inzage in jouw eigen gegevens. Daaronder valt ook de vraag wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen de gegevens worden verstrekt, wat de bewaartermijnen zijn.
 2. Recht op rectificatie
  Je kunt ons vragen jouw gegevens direct te laten rectificeren. Je hebt ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door bijvoorbeeld een email aan ons te sturen.
 3. Recht om vergeten te worden
  Je hebt het ‘recht om vergeten te worden.’ Op verzoek zullen wij je gegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. We mogen echter niet altijd al je gegevens verwijderen. Soms is de verwerking bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims.
 4. Recht op beperking van de verwerking
  Je hebt in principe het recht om verwerking van je gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld als je meent dat je gegevens onjuist of onnodig zijn.
 5. Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking
  Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van je gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking. 
 6. Recht op overdraagbaarheid van je gegevens
  Je hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit houdt in dat je een verzoek kunt doen om je gegevens te ontvangen. Vervolgens kun je deze gegevens opslaan voor persoonlijk hergebruik. Je hebt dit recht alleen met betrekking tot gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt én als de verwerking berust op je toestemming of een overeenkomst waarbij je partij bent.
 7. Intrekken toestemming
  Als de gegevensverwerking berust op toestemming, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Wel blijft de verwerking van je gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.
 8. Recht van bezwaar
  Je hebt in principe het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens. Na je bezwaar zullen wij in principe de verwerking van je gegevens stoppen.
 9. Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter
  Als je van mening bent dat de verwerking van je gegevens inbreuk maakt op de wet kunt u contact opnemen met onze Privacy Manager, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de rechter te stappen.
 10. Beperkingen van jouw rechten
  Soms kunnen wij je rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude.

10 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@strategobranding.nl.

Contact

Vraag het ons

Wil je weten hoe we jou kunnen helpen? Neem dan contact met ons op!

+31 85 130 05 23

Contact

Neem een momentje...

om te lezen over het privacy beleid wat we voeren op deze website. Klik op 'Privacy instellingen' om in te stellen hoe we met je data omgaan.

Lees onze privacyverklaring hier | Sluiten
Privacy instellingen